O firme

skipmenu
washtec-preview
preview-6
washtec-preview1
preview5
preview-7

Vitajte vo svete WASHTEC!

Tensumat s.r.o., Fraňa Mojtu, 949 01 Nitra. Telefón: 037/ 7722392


tomenu

Spoločnosť Tensumat vznikla v roku 1996 ako výhradný zástupca nemeckého výrobcu umývacích technológií WashTec Augsburg pre Slovenskú republiku. Rok 2000 sa stal rokom vzniku spoločnosti WashTec, Cleaning Technology, GmbH so sídlom v Augsburgu, SRN. Došlo k spojeniu dvoch tradičných výrobcov v tomto odbore podnikania a to Wesumat a California Kleindienst. Vznikol tak najpoprednejší výrobca umývacej technológie na svete s bohatou tradíciou predstavujúci špičku v technickej úrovni a s bohatými obchodnými skúsenosťami. WashTec sa jednoznačne orientuje na súčasné potreby zákazníkov, ktorým ponúka kompletnú paletu výrobkov.

Efektívnym využitím vlastného výskumu a vývoja firmy WashTec v spojení s kooperáciou s poprednými svetovými firmami vznikla úplne nová generačná rada umývacích liniek SoftCare.

Spoločnosť Tensumat ako výhradný zástupca WashTec na Slovensku sa zaoberá výhradne dodávkami a servisom plného sortimentu výrobkov umývacej technológie. Vo svojej špecializácii je poskytovateľom komplexných služieb zákazníkom od konzultácií projektu, návrhu vhodnej technológie cez montáž, záručný a pozáručný servis, dodávkou prevádzkových náplní a autokozmetiky.

Spoločnosť Tensumat poskytuje svoje služby na celom území Slovenskej republiky zo sídla spoločnosti v Nitre a servisných pracovísk v Brezne a v Trenčíne. Výhodná lokalizácia, dostatočné personálne a technické vybavenie sú zárukou včasných servisných zásahov na požadovanej technickej úrovni.

Výsledkom úsilia a maximálnu spokojnosť zákazníkov je tzv. FULL SERVICE, t.j. kompletná starostlivosť o umývaciu technológiu u zákazníkov. Súčasťou tejto starostlivosti sú okrem údržby a opráv strojov, dodávok prevádzkových náplní a chémie aj preventívne prehliadky zariadení vrátane čistiarne a recyklácií vôd, optimalizácia nastavenia zariadení, údržba a čistenie umývacích priestorov, podpora marketingových aktivít a pod. Veľmi zaujímavou oblasťou pre zákazníkov je poradenská činnosť pri rozhodovaní o spôsobe financovania nákupu nových technológií.

Spoločnosť Tensumat, s.r.o. je od 30.12.2005 držiteľom Certifikátu systému riadenia kvality podľa STN EN ISO 9001:2001. V roku 2012 prešla úspešne recertifikačným auditom podľa ISO 9001:2009 čím opäť potvrdila kvalitu ponúkaných produktov a služieb. V roku 2013 prešla spoločnosť auditom podľa ISO 14 001 a ISO 9001, ktoré každoročne obnovuje.


ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA SPOLOČNOSTI TENSUMAT s.r.o.

Vedenie spoločnosti si je vedomé, že všetky činnosti, ktoré sú spojené s realizáciou zákaziek a poskytovaním služieb môžu priamo alebo nepriamo pôsobiť na životné prostredie.

Snahou spoločnosti TENSUMAT s.r.o. je odborne riadiť odpady zo svojich činnosti tak, aby chránila svojich zamestnancov aj okolie, aby prispievala k ochrane a zlepšeniu životného prostredia a k udržateľnému rozvoju.

Vzhľadom k tomu, že ochrana životného prostredia je dôležitou úlohou celej spoločnosti, prijíma spoločnosť TENSUMAT s.r.o.v rámci environmentálnej politiky tieto hlavné zásady:

· Spĺňame požiadavky všetkých platných zákonov, predpisov a nariadení o ochrane životného prostredia.

· Svojou činnosťou a chovaním predchádzame nadmernému vytváraniu odpadov, znečisťovaniu ovzdušia, vody a pôdy, minimalizujeme negatívne dopady na životné prostredie.

· Efektívne hospodárime s energiami, vodou, nakupovanými materiálovými vstupmi a ostatnými zdrojmi.

· Chránime a zlepšujeme životné prostredie používaním šetrných materiálov, výrobkov a progresívnych technológii ohľaduplných k tomuto prostrediu.

· Zvyšujeme a prehlbujeme povedomie pracovníkov o ochrane životného prostredia.

· Komunikujeme s pracovníkmi, zainteresovanými stranami a orgánmi štátnej správy.

· Vyžadujeme od svojich obchodných partnerov aktívny prístup o ochrane životného prostredia.

· Za prioritu považujeme preventívnu starostlivosť, ktorá má prednosť pred nasledujúcimi opatreniami. Pokiaľ nenastanú havarijne situácie postupujeme podľa havarijných plánov, ktoré zaisťujú minimalizáciu negatívnych dopadov na životné prostredie.

Zásady environmentálnej politiky sú platné dňom vyhlásenia pre všetkých pracovníkov spoločnosti TENSUMAT s.r.o., ktorí sú zároveň zodpovední za ich dodržiavanie.

Galéria
tomenu